ŞEHİT SÜLEYMAN PAŞA CAMİİMabet, Doğancılar civarında Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın birleştiği köşededir. Hemen arkasında Süleyman Paşa'nın büyük muhteşem sarayı, yukarıda adı geçen yolların köşesinde sıbyan mektebi ve çeşmesi bulunuyordu.


ŞEHİT SÜLEYMAN PAŞA CAMİİ

Mabet, Doğancılar civarında Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın birleştiği köşededir. Hemen arkasında Süleyman Paşa'nın büyük muhteşem sarayı, yukarıda adı geçen yolların köşesinde sıbyan mektebi ve çeşmesi bulunuyordu. Caddeden 7-8 beton merdivenle camiin küçük avlusuna çıkılır. Kare plânlı cami kesme taştan yapılmıştır. Çatısı ahşap iken sonradan betona dönüştürülmüştür. Dört ahşap sütunun taşıdığı meşrutası son tamir sırasında kaldırılmıştır. Altında son cemaat yeri bulunuyordu. Burada iki mihrapçık vardı. Bunlar da, avludaki bilezikli kuyu gibi ortadan kaldırılmıştır.

Son cemaat yerinin tavanı ağaç işlemeciliğin en güzel örneği idi. Kapısı mermer söveli ve kemerlidir. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur. Kadınlar mahŞli ahşap iken betona çevrilmiştir. Minber ve kürsüsü ahşaptır. Mihrabı mermer kaplıdır. Son tamir sırasında eski hususiyetlerini kaybetmiştir. Alt-üst pencerelerden ışık alır. Pencere söveleri kefeki taşından olup kirpi saçaklıdır. Sağ taraftaki minaresi tamamen kesme taştan yapılmıştır. Şerefesinin altı istalaktitlidir. 1894 senesindeki büyük depremde yıkıldığı söylenen minare, 1957-58 tarihlerinde halk tarafından cami ile beraber şimdiki şekliyle tamir edilmiştir.

Camiin kıble ve sol tarafı mezarlıktır. Bakımsız olan bu hazîrede bir çok kabir taşı vardır. Bunlar arasında Şehit Süleyman Paşa ile Recep Paşa'nın da kabirleri bulunmaktadır. Viransaray Sokağı'nda, Sarı Süleyman Paşa'nın kabri önünde ve hazîre duvarına bitişik bir çeşme vardır. Bu duvarın dış yüzünde bulunan ve Paşa'nın gömüldüğü yerin önüne isabet eden kısımdaki kitâbe, tamir sırasında çeşme üzerine konulmuş ve hâcet penceresi de kapatı lmıştır. Bu çeşmenin çok büyük olan haznesi, 1970 senesine kadar az ileride ve yokuş olan sokağın ortalarında durmakta idi.