TAVAŞÎ HASAN AĞA CAMİİ



Cami, İnadiye Mektebi Sokağı ile Gündoğumu Caddesi'nin (Eski Menzilhane Yokuşu, bir ara Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve halk dilinde İnadiye Yokuşu) birleştiği köşededir.


TAVAŞÎ HASAN AĞA CAMİİ

Cami, İnadiye Mektebi Sokağı ile Gündoğumu Caddesi'nin (Eski Menzilhane Yokuşu, bir ara Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve halk dilinde İnadiye Yokuşu) birleştiği köşededir. Hadîkatü'l-Cevâmi'de şu bilgi bulunmaktadır: "Bânisi Tavaşî Hasan Ağa'dır. 995 (1587-88) tarihinde bina etmiştir. Kendi dahi mihrap önünde medfundur.

Mahallesi vardır." Ramazan Ahmet Efendi, mescide minber koyarak mabedi cami yapmış ve ayrıca vakıf tayin etmiştir. Kendisi, Maraşlı olduğu halde çok uzun zaman Üsküdar'da oturduğu için Üsküdarî diye bilinir.

Müderris iken 1061 (1651)' de Üsküdar ve sonra Galata Mollası ve Yanbu Sefer-i Hümâyunu'nda ordu kadısı oldu. Attan düşerek 1078 (1667)'de vefat etti. (Sicill-i Osmânî, 2/419; Osmanlı Arşivi Evkaf Defteri I, No: 183, II, No: 18643 ve IV, No: 30849) Mescit zamanla harab olmuş ve 1310 (1892) tarihinde Hatice Hatun adında bir hayırsever tarafından bugünkü şekliyle tamir edilmiştir.