HALİL PAŞAZÂDE MAHMUT BEY TÜRBESİAçıktürbe Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın birleştiği yerde ve Halil Paşa Türbesi'nin sağ tarafındadır. Mahmut Bey, Sadrazam Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Diğer oğlu Ebubekir Bey'in, babasının türbesinde gömülü olduğu rivayet edilir. Mahmut Bey Türbesi'nde de Halil Paşa Türbesi'nde olduğu gibi üç lâhit vardır.


HALİL PAŞAZÂDE MAHMUT BEY TÜRBESİ

Açıktürbe Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın birleştiği yerde ve Halil Paşa Türbesi'nin sağ tarafındadır. Mahmut Bey, Sadrazam Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Diğer oğlu Ebubekir Bey'in, babasının türbesinde gömülü olduğu rivayet edilir. Mahmut Bey Türbesi'nde de Halil Paşa Türbesi'nde olduğu gibi üç lâhit vardır.

Biri, hangi tarihte vefat ettiği bilinmeyen Mahmut Bey'e, diğeri Hüdâyî Tekkesi şeyhlerinden olan Abdülhay Efendi'ye, üçüncüsü ise Abdülhay Efendi'nin oğluna aittir. Bu üç lâhdin üzerindeki sandukalar yok olmuştur. Abdülhay Efendi'nin vefâtına şu tarih düşürülmüştür: "Kıla Abdülhay sana Hakk rahmeti-1117" (1705-6) Sokağa nazaran fevkânî olan Mahmut Bey Türbesi'ne avluya açılan mermer söveli ve kemerli bir kapıdan girilir. Söveleri geometrik şekilli olup Halil Paşa Türbesi kapısından ayrı özelliktedir. Kitâbesi yoktur. Kapı önünde kesmetaş alçak bir duvar vardır.

Bunun yıkılmış bulunan revakın sütun kaidesi olduğu sanılmaktadır. Kapının sağ tarafındaki cephede altta iki gömme dolap, cephede alt üst üçer; sağ tarafındaki cephede altta iki gömme dolap, üstte iki pencere; sol tarafındaki cephede -ki bu aslında Halil Paşa Türbesi'nin cephesidir- üstte üç, altta bir pencere vardır. Alt pencereler mermer söveli ve klâsik demir parmaklıklı olup dikdörtgen şeklindedir. Üst pencereler ise sivri kemerlidir.

Türbenin zeminine altıgen tuğla döşenmiştir. Tek sağır kubbesi sekiz yüzlü bir kasnağa, kasnak da karşılıklı iki ana duvar ve iki tuğla kemer üzerine oturtulmuştur. Dört tarafında düz tromplu küçük yarım kubbecikleri vardır. Mermer alemi kırılmıştır.