TEMBEL HACI MEHMET EFENDİ CAMİİCami, Atlamataşı semtinde, Selâmsız Caddesi üzerinde ve bu caddenin Tembel Hacı Mehmet Efendi Sokağı ile birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi.


TEMBEL HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ (ATLAMATAŞI CAMİİ)

Cami, Atlamataşı semtinde, Selâmsız Caddesi üzerinde ve bu caddenin Tembel Hacı Mehmet Efendi Sokağı ile birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi.

Camiin kıble tarafında ve iki yolun birleştiği yerde ve bir çitlenbik ağacının gölgesinde bânisinin kabri, sağ tarafında Hacı Selim Ağa Kütüphanesi ve Sıbyan Mektebi, tam karşısında ve yolun öteki tarafında ise Atlamataşı Hanı bulunuyordu. Yapı durumu bilinmeyen camiin ibadet sahnı semahane idi.

Hacı Mehmet Efendi'nin bir Celvetî Şeyhi ve kendisinin Hüdâyî Tekkesi'nde yetişmiş olduğu söylenmesine rağmen mezar taşındaki serpuşu 12 dilimlidir. Oysa, Celvetî Tac-ı Şerişeri'nin 13 dilimli olduğu bilinmektedir. Silsile-i Celvetiye'de de ismi yazılı değildir. (Tembel Hacı Mehmet Efendi kabrinin şimdiki yere nakli için Selim Ağa Mektebi bahsine bakınız.) Mir'at-i İstanbul adlı eserin sahibi M. Raif Bey; "İşbu mahalde 1132 (1719-20), de bina olunmuş ve sonradan yanmış Hacı Mehmed Efendi camii arsası mevcuttur." demektedir. Eser 1896 tarihinde basıldığına göre mabet bu tarihten evvel yanmıştır.