TAKKECİ MESCİDİ (ARAKİYECİ MESCİDİ)escit, Divitçiler Caddesi ile Körbakkal Sokağı'nın birleştiği köşededir.


TAKKECİ MESCİDİ (ARAKİYECİ MESCİDİ)

Mescit, Divitçiler Caddesi ile Körbakkal Sokağı'nın birleştiği köşededir.

Karşısında ve köşede mescitten 130 yıl sonra yapılan Abbas Ağa'nın 1080 (1669) tarihli bir çeşmesi vardır. Halk arasında Divitçiler Camii adıyla bilinir. Mescit, 944 (1537-38) tarihinde vefat eden Mehmet Ağa adında bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır.

Sonradan ve 68 yıl sonra kendi azatlısı Cafer Ağa tarafından yenilenmiştir. Takriben 200 sene sonra III. Sultan Mustafa devrinde Seyyid Mehmet Emin Ağa tarafından minber konulmak suretiyle cami haline getirilmiştir.