ŞEREFÂBÂD CAMİİ (ADLİYE CAMİİ)Mescit, Şemsi Paşa Meydanı'nda ve şimdiki Atatürk Heykeli'nin biraz gerisinde idi.


ŞEREFÂBÂD CAMİİ (ADLİYE CAMİİ)

Mescit, Şemsi Paşa Meydanı'nda ve şimdiki Atatürk Heykeli'nin biraz gerisinde idi. Sağ tarafında eski Bostancı Ocağı bulunuyordu.

Bu ocak sonradan Nizam-ı Cedid Karakolu olmuş ve bugünkü halini 1258 (1842) tarihinde almıştır. Halen Hava üssü lokali olarak kullanılmaktadır. Mescidin sol tarafında, esası 1580 tarihinde Şemsi Ahmet Paşa tarafından Sultan II. Murat'a bir hediye olmak üzere yaptı rılan Şerefâbâd Kasrı, arka tarafında ise 1231 (1816) tarihli Sultan II. Mahmut Çeşmesi bulunmakta idi. Mescit, Sultan III. Mustafa tarafından Ayazma Camii'nin yapılması sırasında ve artan malzeme ile 1174 (1760) tarihinde veya bir sene sonra yapılmıştır.

Sonradan harap olan cami, 1230 (1815) tarihinde Sultan II. Mahmut tarafından yeni baştan yaptırılmış ve Serefâbâd Kasrı da son şeklini bu sırada almıştır. Bundan ötürü camiin adı, Sultan Mahmut'un mahlası olan Adlî ismiyle anılmaya başlamıştır.