FERİDUN PAŞA CAMİİ (FERİDİYE CAMİİ)Bu küçük mabet, Koşuyolu'nun İbrahimağa'ya uzanan kısmında ve Ankara asfaltı yakınındadır.


FERİDUN PAŞA CAMİİ (FERİDİYE CAMİİ)

Bu küçük mabet, Koşuyolu'nun İbrahimağa'ya uzanan kısmında ve Ankara asfaltı yakınındadır. Cami, sekiz yüzlü olup her yüzündeki pencerelerden ışık alır. Çatısı ahşaptır. Kapısı üzerinde bir ayet-i kerimeyi hâvi bir kitâbe vardır. Minberi ahşaptır. Mabet, Civan Feridun Paşa Camii adı ile de bilinir. Cami, eski mutasarrıf İbrahim Sarım Bey'in oğlu Ferik Feridun Paşa tarafından 1330 (1912) tarihinde yapılmıştır. Feridun Paşa, Kavalalı Mehmed Ali Paşa soyundan İbrahim Fehmi Ahmet Paşa'nın 1894 tarihinde, Üsküdar'da Koşuyolu üzerindeki yazlığında vefatı üzerine; onun ikinci eşi Vicdan Nevcivan Hanı m ile 17 Mayıs 1896 (1314) tarihinde İstanbul'da evlenmiştir. O sırada Nevcivan Hanım kırkdört yaşında idi.

Bu evlilikten dolayı Mısırlı Feridun Paşa diye anılmıştır. Feridun Paşa'nın hangi tarihte vefat ettiği belli değildir. Nevcivan Hanım ise 1940 tarihinde Üsküdar'da vefat etmiştir. İbrahim Fehmi Ahmet Paşa'nın muhteşem üç katlı, ahşap ve büyük köşkü, Nevcivan Hanım'ın vefatından sonra 'Koşuyolu Göğüs Hastahanesi' olmuştur. Köşkün karşısındaki namazgâh yeri, şimdi park haline getirilmişse ve namazgâh taşı yok olmuştur Bu küçük camiin yapımına 1328 (1910) tarihinde başlanmış ve 27 Temmuz 1330 (1912) tarihinde bitirilmiştir. Camiin sağ tarafındaki köşk, müezzin ve imama meşruta olarak vakfedilmiştir.

Bu bina, 1953-54 ders yılında Koşuyolu İlkokulu olmuştur. Sonra okul, 1957'de açılan Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'na taşınmı ştır. 1900-1920 tarihlerinde, İbrahimağa semtinden başlayarak Tophanelioğlu'na kadar uzanan caddede, Koruluk Mesiresi'nde ve Uzunçayı r'da, eski tulumbacılar 25 Mecidiye'sine (500 kuruş) iddialı yarışlar yaparlardı. Zamanla bunun yerini at yarışları aldı. Tanınmış beylerin atları yarışırdı. Bundan dolayı yol, Koşuyolu adını almıştır.