SADRAZAM HALİL PAŞA SEBİLİSebil, eski adı Yeni Çeşme Yokuşu olan Açık Türbe Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın birleştiği yerde ve birinci sokağın sağ köşesindedir.


SADRAZAM HALİL PAŞA SEBİLİ

Sebil, eski adı Yeni Çeşme Yokuşu olan Açık Türbe Sokağı ile Aziz Mahmut Efendi Sokağı'nın birleştiği yerde ve birinci sokağın sağ köşesindedir. Tam karşısında, bugün yalnız tonoz duvar kalıntıları kalmış bulunan ve Lâle Devri eserlerinden biri olan, 1142 (1729) tarihli Şehzade Bayezid Çeşmesi vardır. Sol tarafında aynı zamanda yaptırılan Halil Paşa Çeşmesi bulunmaktadır. Sebil, Halil Paşa Türbesi'nin altındadır. Klâsik Türk mimarîsi üslûbunda, tamamen kesme taştan yaptırılmış olup bir kapısı ve iki penceresi vardır. Şebeke demirleri yok olmuş ve Vakıfça kiraya verilmiştir. Mimar Başı Mehmet Ağa tarafından 1626-Kasımından evvel inşa olunmuştur. 1603'te baş mimar olan Mehmet Ağa, 1617 yılında tamamlanan Sultan Ahmet Camii'nin, 1611'de bitirilen Tophane Çeşmesi'nin, 1612'de yaptırılan İstavroz Mescidi ile 1613'te bina ettirilen Tersane Kasrı'nın da mimarıdır. Meyilli bir arazide inşa edilen türbenin altına, kendiliğinden çıkan yüksekliğe bir sebil ve çeşme yerleştirildiği gibi üstte yatan kişiye sağlayacağı sevap ve dua da göz önünde tutularak yaptırılmıştır. Sebilin çeşme gibi, hiç bir yerinde yapıldığı yılı gösteren bir kitâbesi yoktur.