Sosyal Meskenler İlköğretim OkuluOkul Adı : Sosyal Meskenler Ortaokulu Telefon : 02163247096 -02163173272


Sosyal Meskenler İlköğretim Okulu

lk adı Esatpaşa Çiftliği olarak bilinen mahallemize en yakın okul Örnek mahallesinde olmasından okul çağına gelen çocukların çevre okullara gidiş-gelişte güçlük çektiklerinden mahalle sakinlerinin

1972 yılında yapmış olduğu müracaatlar sonucunda hayır sever birinin kirasız olarak verdiği bir konutta bir öğretmen ve 17 öğrenci ile öğretime fiilen başlamış olup.Aynı yıl ikinci öğretmen ataması  yapılarak iki sınıf oluşturulmuştur.

         13/08/1973 ikinci bir bina kiralanmış 1 okul müdürü 3 öğretmenle eğim-öğretim sürdürülmüştür.

          1974–1975 öğretim yılında öğretmen sayısı 6 oluyor ve artan öğrenci sayısına mevcut binalar yetmediğinden üçüncü bina kiralanıyor.

      1975-1976 öğretim yılında 4 öğretmen daha atanarak okul kadrosu  idareci ile 10 öğretmen oluyor,

Aynı yıl öğrenci mevcudu 300’ü aşıyor.

         Mahalle sakinlerinin uğraşları sonucu 1974 Eylülünde İmar ve İskân Bakanlığı Sosyalizasyon sahasında, nazım plan bürosunca da onaylanan okul arsasının tahsisi işlemlerine başlanıyor. Bakanlıklar arası işlemler elden takiple tahakkuk ettirilerek, Bakanlar Kurulunca da onaylanıp İstanbul İli özel idaresince ayrılan tahsisat ile

          Encümen kararıyla uygun görülüp 1975 yılında okulun ihalesi yapılıyor. Bina ve diğer yapım işleri için 2.500.000 TL harcanıyor. Milli Eğitim ve Bayındırlık Müdürlüğü’nün yetkili elamanlarının etkin kontrolü ve müteahhidinin de iyi niyeti ile öngörülen süresinden önce bitiriliyor.

           

 

          09/10/ 1976 günü yetkili heyet tarafından geçici kabulü yapılıyor.22/10/1976 tarihinde okul olarak kendi binasında 1 okul müdürü,12 öğretmen ve 416 öğrencisi ile eğitim-öğretime başlıyor.

             Mahallenin hızlı göç alması ve yoğun nüfus artışı nedeni ile bu binada ihtiyaca cevap vermemiştir. Çevreden yeni binalar kiralama gereksinimi duyulmuştur.3 konut 1977 yılında 3 bina daha kiralanarak orta okul da dahil edilmiştir. 3 yıl sonra lise de dahil edilerek 3’lü öğretime geçilmiştir.

             1981–1982 öğretim yılında Temel Eğitim Okulu geçici olarak Sosyal Meskenler ilkokuluna bağlanmış 1 yıl eğitim –öğretim bu iki binada sürdürülmüştür.

             1982–1983 öğretim yılında Temel Eğitim Okulu, okulumuz bünyesinden ayrılmış eğitim öğretim müstakil olarak devam ettirilmiştir.

            1985–1986 öğretim yılında yapılan ek bina hizmete girmiştir.

             1993-1994 öğretim yılında  İlköğretim olmuştur.

            Okulumuz 2010–2011 eğitim-öğretim yılında depreme karşı güçlendirme kapsamında projeye alınmış daha sonra yıkım kararı alınmıştır. Bundan dolayı okulumuz aynı mahallede bulunan Ali Nihad Tarlan İlköğretim okuluna taşınmış öğlen grubu olarak eğitim öğretimini 3 eğitim-öğretim yılı süresince bu okulda sürdürmüştür.

 

          2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan 29 derslik, 1 Bilişim Teknolojileri Salonu, 1 Müzik Dersi Sınıfı, 1 Görsel Sanatlar Dersliği, 1 Fen Laboratuarına sahip yeni okulumuzda 1 müdür 2 müdür yardımcısı  40 öğretmen , 1 memur  1 güvenlik sorumlusu  5 çalışan personeli ile öğretimini sürdürmektedir.

 

Okul Adı    :    Sosyal Meskenler Ortaokulu
Telefon    :    02163247096 -02163173272
WEB Adresi    :    http://sosyalmeskenlerortaokulu.meb.k12.tr
Adres    :    Esatpaşa mh. Fatin Rüştü Zorlu cd. No1 Ataşehir/İSTANBUL
VİZYON
Bilgi çağının gerektirdiği bilgi ve teknolojinin kullanımını sağlayan, çocukların kişilik yapılarını dikkate alarak mutlu olmalarını ön planda tutan, saygı unsurlarına değer veren, özgürce karar verebilecek kadar olgunlaşmış, teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilen ve Atatürk İlkelerine bağlı vatansever öğrenciler yetiştiren örnek bir kurum olmaktır.
MİSYON
Okuma alışkanlığı edinmiş, sorgulayarak öğrenen, öğrendiklerini yaşama aktarabilen, üretken, çağdaş, Cumhuriyetle barışık, özgür düşünceli, araştırıcı bir gençlik yetiştirmek.