GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİAdres: Selimiye Mh., Tıbbiye Cd., 34668, Üsküdar/İSTANBUL


GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ

   Gülhane Askeri Tıp Fakültesi; 11 KASIM 1980 gün ve 17157 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7 KASIM 1980 tarih ve 2316 sayılı kanunla kurulmuştur.

    14 Mart 1827 yılında "Tıphane" adı ile batılı anlamda başlatılan askeri tıp eğitimi, 1909'da sivil tıp okulu ile birleştirilerek kapatılmış, 1980 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin kurulması ile yeniden  eğitim-öğretime başlanmıştır.

    Askeri Tabip ihtiyacını, sivil tıp fakültelerinde kendi adına okuttuğu askeri öğrencilerden sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yasayla kendi öğrencisini kendi fakültesinde yetiştirme olanağına kavuşmuştur. Askeri hekimlik sürecinde yeni bir dönemin başladığı bu tarihte GATA Komutanlığı'nca Askeri Tıp Fakültesi'nde derslerin hemen başlayabilmesi ve öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için eldeki olanaklar titiz ve yoğun bir çalışma ile değerlendirilmiştir.

 

    Askeri Tıp Fakültesi'nin eğitime başladığı 1980-1981 yılında öğretime; GATA' da görevli 35'i Profesör, 31'i Doçent 66 Öğretim üyesi tıp fakültesinden 7, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden 1, TÜBİTAK'tan 1, Türk Amerikan Derneği'nden İngilizce öğretimi için 3 ve Prof. Dr. Enver Ziya KARAL (Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi) olmak üzere 110 öğretim üyesi katılmıştır.

 

    Ekim 1980'de ön kayıt sistemi ile 42 öğrenci, ilk Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri olarak fakülteye kabul edilmiştir.

 

    6 Ocak 1981 günü eğitim-öğretim 199 öğrenci ile başlamış, 5 Nisan 1981 tarihinde İzmir, Diyarbakır ve Erzurum Tıp Fakülteleri'nin değişik sınıflarında okuyan 124 Askeri Öğrenci GATA Askeri Tıp Fakültesi'ne nakledilince, 2. yarıyılda öğrenci sayısı 323'e yükselmiş ve beşinci sınıfa kadar eğitim-öğretim imkanına kavuşulmuştur.

 

    1983-1984 eğitim ve öğretim yılında 14'ü Hacettepe Tıp Fakültesi'nden, 15'i Ankara Tıp Fakültesi'nden, 71'i Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden, 73'ü İstanbul Tıp Fakültesi'nden olmak üzere toplam 203 Askeri Öğrenci GATA Askeri Tıp Fakültesi'ne nakledilmiş ve tıp öğrenimi gören tüm Askeri Öğrenciler bir çatı altına toplanmışlardır.

 

    Ekim 1981’de Öğrenci Komutanlığı tabur muadili olarak teşkil edilmiş ve Silahlı Kuvvetler adına çeşitli Tıp Fakültelerinde okuyan askeri öğrenci mevcudunun artması karşısında, Ağustos 1991’de Öğrenci Grup Komutanlığı iki Öğrenci Taburu’ndan oluşan alay muadili bir yapıya dönüştürülmüştür.

 

    Askeri Tıp Fakültesi kuruluşundan hemen sonra, ilk yarıyılda öğrenim gören 199 ve 2. yarıyılda sayıları 323'e yükselen öğrencileri ile önceleri Akademi binalarından yararlanırken, 1986'da ve 1991 yapılan yeni binaların kullanıma başlaması ile bugünkü yerleşimini gerçekleştirmiş oldu.

 

    2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren başlatılan;mutfak, yemekhane gibi sosyal yaşam alanlarına ait iyileştirme faaliyetleri kapsamında 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle de öğrencilerin daha modern mekanlara sahip olmaları sağlanmış, kültürel, sosyal ve akademik gelişimleri amacıyla çalışma odaları bilgisayar ve internet bağlantısı ile desteklenmiştir. Böylece öğrencilere fakülte de daha verimli ve daha modern çalışma koşulları sağlanmıştır.

 

    2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında 650 öğrenci ile eğitim-öğretime devam eden Gülhane Askeri Tıp Fakültesine Dost ve Müttefik Ülkelerden ilk kez 1986-1987 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmış ve ilk mezunlarını 1992 yılında (Malezya uyruklu iki öğrenci) vermiştir.

 

    Halen; Arnavutluk’tan 14,  Afganistan’dan 26, Azerbaycan’dan 41, Kırgızistan’dan 1, Türkmenistan’dan 4, Ürdün’den 12, Makendonya’dan 5, Kazakistan’dan 9 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 1 öğrenci olmak üzere toplam 113 misafir öğrenci öğrenim görmektedir.

 

    Bugüne kadar 2500’den fazla askeri tabip mezun etmiş olan Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, tecrübeli yönetici ve komuta kademesi, mümtaz akademik kadrosu, beceri laboratuarları ve modern tıbbi cihazlarla donanmış eğitim hastanesiyle memleketimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gururla ve kıvançla hizmet edecek Atatürkçü düşünce sistemini bir yaşam tarzı olarak özünde benimsemiş genç tabip subaylar yetiştirmeye devam etmektedir.

 

Bilgilendirme

Öğrenci Toplulukları

Tasarım: GATA © 2011
Her Hakkı Saklıdır. Internet Explorer 6.0 ve Üzeri Web Tarayıcıları ile 1024

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

Adli Tıp AD Başkanlığı

Aile Hekimliği AD Başkanlığı

Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi BD Başkanlığı 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı

Çocuk Ruh-Ergen Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanlığı

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD Başkanlığı
Endokrinoloji ve Metabolizma BD Başkanlığı

Enfeksiyon Hst. ve Kl. Mikrobiyoloji AD Başkanlığı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD Başkanlığı

Gastroenteroloji BD Başkanlığı

Geriatri BD Başkanlığı

Göğüs Hastalıkları AD Başkanlığı

Halk Sağlığı AD Başkanlığı

Hematoloji BD Başkanlığı

İç Hastalıkları BD Başkanlığı

 

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD Başkanlığı
Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü
Kardiyoloji AD Başkanlığı 
Nefroloji BD Başkanlığı
Nöroloji AD Başkanlığı 
Nükleer Tıp AD Başkanlığı
Radyasyon Onkolojisi AD Başkanlığı

Radyoloji AD Başkanlığı
Romatoloji BD Başkanlığı 
Ruh Sağlığı ve Hst. AD Başkanlığı
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp AD Başkanlığı
Spor Hekimliği AD Başkanlığı
Tıbbi Ekoloji ve Hidrokl. AD Başkanlığı 
Tıbbi Farmakoloji AD Başkanlığı
Tıbbi Genetik AD Başkanlığı
Tıbbi Onkoloji BD Başkanlığı 
Yoğun Bakım BD Başkanlığı

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI


Acil Tıp AD Başkanlığı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Başkanlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanlığı
Çocuk Cerrahisi AD Başkanlığı
Genel Cerrahi AD Başkanlığı
Göğüs Cerrahisi AD Başkanlığı
Göz Hastalıkları AD Başkanlığı
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Başkanlığı
Kalp-Damar Cerrahisi AD Başkanlığı
Kulak-Burun-Boğaz AD Başkanlığı
Ortopedi ve Travmatoloji AD Başkanlığı
Patoloji AD Başkanlığı
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD Başkanlığı
Üroloji AD Başkanlığı