ZELİHA HANIM KUYUSUZELİHA HANIM KUYUSU


ZELİHA HANIM KUYUSU

Karacaahmet Türbesi arkasında, Aşçıbaşı Camii karsısında ve İnadiye Camii Sokağı üzerindedir. 1998 yazında mezarlık duvarları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, bugün görüldüğü şekliyle yaptırılırken kuyu meydana çıkmış, üzerine bir tulumba konmuş ve ayrıca bir niş içine alınmıştır. 

Sebil, Karacaahmet Türbesi'nin arka tarafında, İnadiye Camii Sokağı üzerinde, Aşçı başı Camii ve Cami Çıkmazı Sokağı karşısında ve mezarlık duvarı önünde idi. 1940 tarihlerinde, mezarlık duvarları Nasuhî Bey tarafından yaptırılırken tulumbalı kuyusu ve taş teknesi duvar altında kalmış ve üzerini örten demir gölgeliği de kaldırılmıştır. Sebil kefeki taş bir tekneden ibaret olup iki musluğu ve önünde yalakları vardı. Taş tekne ve üzerindeki kitâbesi bugünde mevcut olup mezarlık duvarındadır. Tulumba ile çekilen su, bu tekneye ve Aşçıbaşı Camii kapısı yanındaki abdest teknesine doldurulurdu. Bu tekneyi de cami duvarında görmek mümkündür.