NUH KUYUSUNUH KUYUSU


NUH KUYUSU

Üç yolun birleştiği meydancıkta, Aşçıbaşı Camii yakınında, Süt Baba açık türbesi karşısında ve 1206 (1791) tarihli Mihrişâh Valide Sultan Çeşmesi ile meşhur su terazisi arasındadır. Çeşmenin arkasındaki desenli ayna taşı, 12 Şubat 2001 gecesi çalınmış ve sonradan yapılan yalağı da zedelenmiştir. Kuyunun üzerine sonradan bir gölgelik yapılmı şsada bir müddet sonra bileziği yok edilmiş- ti. Üzerinde tarih ve yazı yoktu. Kuyunun Reisu'l- etıbbâ Nuh Efendi tarafından açtırıldığı sanılmaktadır. Kendisi, 1119 Şabanının 8'inde (4 Kasım 1707 Cuma ) vefat etti. Kabri, Koca- mustafapaşa Camii yakınında ve iki yolun birleşti ği yerdeki büyük aile hazîresindedir. Nuh Efendi'nin Üsküdar'da büyük bir konağı vardı. Burada, 1153 (1740)'da vefat eden 'Nuh Efendizâde Osman Efendi' Karacaahmet Mezarlı ğı'nda 5. Ada'ya, İbrahim Ağa yolu üzerindeki mezarlık duvarının hemen arkasına gömülmüştür. Şâhidesi kâtibî sikkelidir. Bunun yakınında, 8 Safer 1187 (1 Mayıs 1773)'de vefat eden ve şâhidesi kafesî destarlı olan Nuh Efendizâde Mehmet Bey'in kabri vardır. Karacaahmet Türbesi'nden, Bağlarbaşı'na kadar uzanan ana yol eskiden olduğu gibi bugün de 'Nuhkuyusu Caddesi' adını taşımaktadır. Kuyunun bulunduğu yer bir zamanlar 'Kuyubaşı' diye anılmış ve sonra da 'Kapıağası' olmuştur.