ÜMMİ AHMET EFENDİ TEKKESİÜMMİ AHMET EFENDİ TEKKESİ


ÜMMİ AHMET EFENDİ TEKKESİ

Çinili Cami sırasında, biraz ileride ve Çinili Hamam Sokağı ile Çinili Mescit Sokağı arasında olup her iki sokağa açılan kapıları vardı. Bugün yalnız hazîresi mevcuttur. Âyin günü Çarşamba olan bu Şabanî Tekkesi, büyük bir bahçe içinde bulunuyordu.

İki katlı, ahşap semahanesi 1950'li yıllarda, Çinili Hamam Sokağı üzerinde bulunan iki katlı, ahşap ve büyük şeyh evi ise 1981 senesinde yıktırıldı. Semahane, Çinili Mescit Sokak tarafında ve set üzerinde idi. Tekke, 1138 (1725) tarihinde vefat eden, Ümmi Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Şeyh Ahmet diye ünlü olan bu zat 1725 tarihinde vefat ettiğine göre, tekkeyi en geç 1720 tarihlerinde yaptırmış olmalıdır. Kabri, dergâhın hazîresindedir. Dört köşe ve tarik sikkeli şâhidesi iki parça halinde olup yerdedir.