SOLAK SİNAN ÇEŞMESİSOLAK SİNAN ÇEŞMESİ


SOLAK SİNAN ÇEŞMESİ

H.1141,M.1728 tarihinde lll.Ahmet'in matbat emini Hacı Halil Efendi babasının ruhu için yaptırılmıştır.

Selamsız Caddesi Solak Sinan camii üst tarafında iki yol başındadır.