ATLAMATAŞI MÜLKİYE RÜŞDİYESİOkul, 1291 (1874) tarihinde Atlamataşı adıyla ünlü semtte ve bu semtin sokaklarından olan Selâmsız Caddesi (şimdiki Selâmiali Efendi Caddesi) üzerinde ve Selim Ağa Sıbyan Mektebi'nde tesis olunmuştu. 1930 tarihlerinde Pervitij'in sigorta haritalarında plânını gördüğümüz yapı, 1935 tarihinden sonra yıkılmıştır. 1874 yılında okulun "sınıf-ı evvelinde hiç talebesi bulunmadığı halde, sınıf-ı sânisinde onbir, sınıf-ı salisinde otuz iki, sınıf-ı rabisinde kırk öğrenci vardı." Bunlar, dokuz öğretmen tarafından yetiştiriliyordu.


ATLAMATAŞI MÜLKİYE RÜŞDİYESİ

Okul, 1291 (1874) tarihinde Atlamataşı adıyla ünlü semtte ve bu semtin sokaklarından olan Selâmsız Caddesi (şimdiki Selâmiali Efendi Caddesi) üzerinde ve Selim Ağa Sıbyan Mektebi'nde tesis olunmuştu. 1930 tarihlerinde Pervitij'in sigorta haritalarında plânını gördüğümüz yapı, 1935 tarihinden sonra yıkılmıştır.

1874 yılında okulun "sınıf-ı evvelinde hiç talebesi bulunmadığı halde, sınıf-ı sânisinde onbir, sınıf-ı salisinde otuz iki, sınıf-ı rabisinde kırk öğrenci vardı." Bunlar, dokuz öğretmen tarafından yetiştiriliyordu.