Hattat Ömer Vasfi EfendiHırka-i Şerif Camii Hatîbi Eyüp Sabri Efendi'nin oğlu olarak 20 Cemâziyelevvel 1297/30 Nisan 1880 tarihinde Tophane Defterdar Mahallesi Türkgücü Sokağı'nda dünyaya geldi. Hattat Neyzen Emin Yazıcı'nın ağabeyidir.


Hattat Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli)

Hattat Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli)

Hırka-i Şerif Camii Hatîbi Eyüp Sabri Efendi'nin oğlu olarak 20 Cemâziyelevvel 1297/30 Nisan 1880 tarihinde Tophane Deterdar Mahallesi Türkgücü Sokağı'nda dünyaya geldi. Hattat Neyzen Emin Yazıcı'nın ağabeyidir.

İlk tahsilinden sonra, Tophane Feyziye Rüşdiyesi'ne devam etti. Burada yazı hocası Çukurcumalı Kadri Efendi'den sülüs-nesih dersi aldı. Daha sonra Aziz Efendi'den ta'lîk ve sülüs, Kâmil Efendi'den sülüs ve dîvâni meşk etti. Nihayet 1319/1901 yılında Sami Efendi'ye meşke başlayarak, celî ta'lîk ve celî sülüs çalıştı. 19 Zilkade 1322/25 Ocak 1904 tarihinde babasının vefatı üzerine, onun görevi olan, Hırka-i Şerif Camii Hatipliğini Ömer Efendi üzerine aldı.

Taksim Maksemi'ne bitişik çeşme üzeri âyet, Kısıklı Camii dış kapı ve mihrap üzeri celî yazıları ile camii önünde bulunan çeşme üzerindeki celî âyet, Hırka-i Şerîf Camii'nde celî sülüs zerendûd levha, Fatih Türbesi haziresinde türbedar Ahmed Âmiş Efendi mezartaşı Kitabesi, Eyüp, Sultan Reşad Türbesi dışındaki celî müsennâ ayet ile içeride paftalı kuşak Ömer Vasfi Efendi'nin önemli eserlerindendir. 12 Cemaziyelahir 1347/26 Kasım 1928 tarihinde 48 yaşında vefat etmiştir. Kabri, Eyüpsultan'da Hattat Kâmil Efendi mezarı civarındadır. Kitabesi yoktur.

Dipnotlar

İbnülemin, 266-271; Derman, İki Kardeş Hattatımız, s. 1-9; a. mlf. Türk Hat Sanatının Şaheserleri, L ; a. mlf. İKMHS,; a. mlf. "Eyüpsultan Reşadiye Nümûne Mekfebi'nin Kazınmış Kitabesine Dâir", istanbul, III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, 2000, s. 170-175; Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 125-126; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 169-170.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.