İBNÜLEMİN AHMET AĞA ÇEŞMESİİBNÜLEMİN AHMET AĞA ÇEŞMESİ


İBNÜLEMİN AHMET AĞA ÇEŞMESİ

Gündoğumu Caddesi'nde caddenin İnadiye Mektebi Sokağı ile birleştiği yerdedir.

Çeşmeyi ahmediye Külliyes'nin banisi Eminzade Ahmet Ağa 1721 tarihinde yaptırmıştır.