SELÂMİ ALİ EFENDİ KUYUSUSELÂMİ ALİ EFENDİ KUYUSU


SELÂMİ ALİ EFENDİ KUYUSU

Şeyh Selâmi Ali Efendi'nin Selamsız'da, Tekkekapısı mevkiindeki tekkesi civarında idi. Bânisi belli değildir.