PERVİN KALFA KUYUSUPERVİN KALFA KUYUSU


PERVİN KALFA KUYUSU

Kuyu, Balaban Caddesi üzerinde idi. Bilezi- ğinde şu kitabe vardı: Sâhibetü'l-hayrat ve'l-hasenât sâlihât-i nisvandan Pervin Kalfa'nın âsâr-ı vakfıdır. 1288 (1813) Bu güzel kuyu da bugün mevcut değildir.