ABDULLAH AĞAABDULLAH AĞA : Üsküdarda çeşme ve mescitler yaptıran saray ağalarından.


ABDULLAH AĞA

ABDULLAH AĞA
(ö. 1591)


Üsküdarda çeşme ve mescitler yaptıran saray ağalarından. Devşirme kökenli olup sarayda yetişmiş, bostancıbaşılığa kadar yükselmiş ve 1591 yılında vefat etmiştir.

Beylerbeyi’nde inşa ettirdiği cami İstavroz Camii adıyla da anılır. Camiden başka burada hamam, sıbyan mektebi, çeşme de yaptıran Abdullah Ağa ayrıca Kısıklı’da ve Langa’da da mescitler inşa ettirmiş, hayratına yüksek gelirler
vakfetmiştir. Mezarı Kısıklı’daki mescidinin bahçesindedir.


Kaynakça: Sicill-i Osmânî, III, 364; Konyalı, Üsküdar Tarihi, I,
175; Rebii Baraz, “İstavroz Camii”, DBİst.A, IV, 256-257.
e46; ABDÜLKADİR ÖZCAN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.