ABDÜLFETTAH EFENDİABDÜLFETTAH EFENDİ : Ünlü Osmanlı hattatı. Sakız Adası’nda doğdu. Rum asıllıdır.


ABDÜLFETTAH EFENDİ

ABDÜLFETTAH EFENDİ
(1815-1896)


Ünlü Osmanlı hattatı. Sakız Adası’nda doğdu. Rum asıllıdır. Çocukluğunda Serasker Hüsrev Paşa tarafından satın
alınarak İstanbul’a getirilmiştir. Müslüman olduktan sonra Hüsrev Paşa’nın dairesinde çok iyi bir öğrenim ve terbiye görerek yetişti. Arapça, Farsça, matematik ve geometri gibi gerekli ilimleri öğrendi. Bu arada Hâfız Mustafa Şakir Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek 1832’de icazet aldı. Ta’lik hattını (nesta’lik) Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi’den öğrendi, 1847’de meşkini başarıyla tamamlayarak icazet aldı.

1831’de Hüsrev Paşa’nın özel kâtibi, sıbyan alayı ve tabur kâtiplerine yazı hocası olarak görev aldı. Paşanın sadrazam olması üzerine sadaret kalemine, Eyüp ve Şehzade Mehmed camilerinin vakıf kaymakamlığına tayin edildi. Daha sonra Sivas, Amasya ve Aydın’da Evkaf müdürlüğü, Saruhan ve Kastamonu mal müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1857’de madenî para kalıplarını hazırlayanların reisi (sersikkeken) olarak tayin edildi. 1860’ta filigran yapımını öğrenmek üzere Viyana ve Paris’e gönderildi. Osmanlı Devleti’nde yaptığı üst düzey başarılı hizmetlerinden dolayı nişanlarla ödüllendirildi.

16 Ekim 1896’da Vaniköy’de vefat eden Abdülfettah Efendi’nin cenazesi, Sultan Mahmud Türbesi haziresine defnedildi. Başarılı devlet hizmetlerinin yanında hat sanatında da özellikle sülüs, celi ve ta’lik yazılarda ortaya koyduğu eserlerle bütün hattatlar tarafından beğenilmiş bir Osmanlı hattatıdır. İstanbul camileri ile Bursa Ulu Camii’nde büyük bir hayranlıkla neşredilen çok güzel celi yazıları vardır. Bursa’da meydana gelen depremden sonra Ulu Camii’nin harap olan duvar yazılarını Şefik Bey ile beraber elden geçirmiş, yeni eserler yazmıştır.
Kastamonu Şaban-ı Veli türbesi yazıları da Abdülfettah Efendi’nin hat sanatında gücünü gösteren örnek eserlerindendir. Ayrıca çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda güzel levhaları bulunmaktadır.

Kaynakça:

İbnülemin, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 24; M.
Uğur Derman, Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler,
İstanbul 2002, s. 162.
e46; MUHİTTİN SERİN

üsküdarbelediyesi'nden alıntıdır.