MOLLA EŞREF KONAĞISelman Ağa Camii civarında ve Molla Eşref Sokak ile Selmanipak Caddesi arasında idi.


MOLLA EŞREF KONAĞI

Selman Ağa Camii civarında ve Molla Eşref Sokak ile Selmanipak Caddesi arasında idi. Hemen yakınında Abdülkerim Paşa hanı ve yan tarafında ise Şile Otel ve kahvesi bulunuyordu.

Molla Eşref ulemadan olup pek genç yaşta vefat etmiştir. Oğlu Edirne Kadısı Paşmakçızâde Zühdi Molla, onun oğlu ise Andelib (Bülbül) mahlasıyla bilinen Şair Mehmet Esat Bey'dir. 1320 (1902) tarihinde Malatya Tahrirat Müdürü iken orada vefat etti. Kendisi mutasarrışıktan emekli Rauf Paşa'nın damadı olup Şeyhülislâm Paşmakçızâde Ali Efendi'nin ahfadındandı.