TIRNAKÇI YALISISalacak sırtlarında ve Ayşe Sultan Yalısı yanında idi.


TIRNAKÇI YALISI

Salacak sırtlarında ve Ayşe Sultan Yalısı yanında idi. Bunların bahçeleri set set denize kadar iniyordu. Bu setleri yer yer bugün de görmek mümkündür. Tırnakçı Yalısı'nın bânisi Mustafa Ağa, Enderun-ı Hümâyun'dan yetişip dülbend ağası ve ilâveten mabeyinci ve tırnakçı oldu. Sultan III. Mustafa'nın vefatından sonra afv olunup kapıcıbaşı olarak haccı eda etmiş ve 1197 (1783)'te Başbaki Kulu olup 1198 Muharreminde (Kasım 1784) vefat etmiştir. Oğullarından Mehmed Bey 1193 (1779)'da ve İbrahim Bey 1233 (1817)'de vefat etti. İbrahim Beyzâde mektubî-i defterî hulefasından Ali Bey, 1253 Muharreminde (Nisan 1837) vefat etti. Ahfadına Tırnakçızâdeler denirdi. Tırnakçı Yalısı 29 Zilhicce 1211 (14 Haziran 1798) tarihinde meydana gelen Açık Türbe yangınında yanmışsa da sonradan yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.