ŞEYHÜLİSLÂM ARAPZÂDE ATÂULLAH EFENDİ YALISIYalı, Paşalimanı ile Kuzguncuk arasında ve Fethi Ahmet Paşa Yalısı'nın sol tarafında idi.


ŞEYHÜLİSLÂM ARAPZÂDE ATÂULLAH EFENDİ YALISI

Yalı, Paşalimanı ile Kuzguncuk arasında ve Fethi Ahmet Paşa Yalısı'nın sol tarafında idi. Yalının yanında ve Fethi Paşa yalısı cihetinde, Atâullah Efendi'ye ait iki yalı arsası daha vardı. Fethi Paşa Yalısı, bu yalıların arsası üzerine yapı lmıştır. 4 Muharrem 1197 (10 Aralık 1782) tarihinde tanzim edilmiş olan Hacı Selim Ağa Kütüphanesi vakfiyesine göre Arapzâde Yalısı ve "arsai haliyeleri" ve Vezir Raif İsmail Paşa ile Hacı Selim Ağa Sahilhaneleri Öküzlimanı Mevkii'nde idi. Şeyhülislâm Atâullah Efendi, III. Ahmet'in imamı Arapzâde Abdurrahman Bekir Efendi'nin (öl. 1159/1746) oğludur. 1719'da doğdu.

İlmiye mesleğinin bütün kademelerinde bulunduktan sonra 14 Şaban 1199 (22 Haziran 1785)'te Şeyhülislâm oldu ve aynı senenin 22 Ağustos'unda vefat ederek, eski ismi Sedefçiler veya Parmakkapı olan şimdiki Çarşıkapı'da Yemen Fatihi Sinan Paşa Türbesi yanındaki medresenin cadde üzerindeki hazîresine gömüldü. Lâhdinin şâhidesi kırılmış yok olmuştur. Atâullah Efendi'nin vefatından sonra sahilhane Arapzâde Mehmet Arif Efendi'ye intikal etmiştir. Arif Efendi, 27 Cemaziyelevvel 1223 (21 Temmuz 1808)'de şeyhülislâm olmuşsa da 25 gün sonra azledilmiştir.

Bu kısa meşîhati sırasında Sultan III. Selim'in şehid edilmesi azline ve uğursuz sayılmasına sebep olmuştur. 1241 (1825)'te vefat ederek, yukarıda adı geçen Sinan Paşa Medresesi hazîresine gömülmüştür. Arif Efendi'nin vefatından sonra yalı, oğlu Sadullah Efendi'ye intikal etmiştir. Efendi, 1259 (1843)'te vefat ederek babasının yanına gömülmüştür.