YENİ VALİDE CAMİİ İMARETİŞemsi Paşa Caddesi ile Balaban Caddesi arasındaki oldukça geniş alanı kaplar.


YENİ VALİDE CAMİİ İMARETİ

Şemsi Paşa Caddesi ile Balaban Caddesi arasındaki oldukça geniş alanı kaplar. İmaret kapısı karşısında Yeni Cami'in akarları olan dükkânlar ve camiin cümle kapısı ile sıbyan mektebi bulunmaktadır. Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yaptırılan bu yapı, Sultan III. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından cami ile beraber 1708-1711 tarihleri arasında inşa ettirilmiştir. Mimarı, Kayserili Mehmet Ağa'dır. Yeni Cami bahsine bakınız. Yakın tarihe kadar pek harap durumda iken 1965-70 senelerinde restore edilmiştir. Balaban Caddesi'ne açılan büyük bir kapıdan 'L' şeklinde bir avluya girilir.

Sağ köşede imaretin helâsı bulunmaktadır. Geniş, tuğla kemerli bir kapıdan imarete dahil olunur. Sağ ve sol tarafta oldukça büyük kısımlar vardır. Sağ taraftaki kısım iki ayrı bölmeden oluşmuştur. Aralarında geniş bir kemer bulunmaktadır. Üzerleri iki büyük kubbe ile örtülmüş olup bunların üzerlerine ayrıca altı ayaklı çatı fenerleri yapılmıştır. Buradan ışık almaktadır. Sol taraftaki bölme ise, yine iki kısımdır.

Üzerleri beşik çatı ile örtülmüştür. Burada, iki ocak ve iki baca görülmektedir. Bu kısım fırdolayı belli bir yüksekliğe kadar mermer ile kaplanmıştır. Duvar kenarlarında tezgâhlar bulunmaktadır. Orta yerde, hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek yapmaya yarayan büyük bir mutfak sobası, kuzine vardır. Sağlı sollu bu kısımların arasında bulunan korudorun ilerisinde imaretin ambarı bulunmaktadır. Bu ambarın caddeye açılan bir kapısı ve penceresi vardır.