NURBÂNU VALİDE SULTAN İMARETİNurbânu Valide Sultan, bu imareti külliyesi ile beraber yaptırmıştır.


NURBÂNU VALİDE SULTAN İMARETİ

Nurbânu Valide Sultan, bu imareti külliyesi ile beraber yaptırmıştır. Bu muhteşem külliye, cami, medrese, tekke, hamam, sıbyan mektebi, darü'l-kurra, tabhane, imaret, kervansaray, mescit ve darü'ş-şifadan meydana gelmiştir. Hepsi, Mimar Sinan'ın eseridir. Külliyenin imaret ve darü'ş-şifası yanyana yapılmış olup, bunların üst tarafında kervansaray veya misafirhane binası yer almıştır. Geniş bir alanı kaplayan bu teşekküllerden imaretin, Toptaşı Caddesi ile Valide İmareti Sokağı'na, kervansarayın da Bağlarbaşı Caddesi'ne açılan iki kapısı vardır. Darüş-şifanın kapısı ise, Helvacı Ali Sokağı'na açılmaktadır. Ayrıca, kervansarayı imaret ve darü'ş-şifaya bağlayan merdivenler mevcuttur.