Mİthatpaşa Kız Teknik ve Meslek LisesiKurum Kodu : 162882 Kurum Adı : Mİthatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi Telefon : 0 216 334 56 11 -0 216 391 20 21 WEB Adresi : http://mithatpasakml.meb.k12.tr Adres : Aziz Mahmut Hüdai Mh. Doğancılar Cad. No47 Üsküdar/İSTANBUL


Mİthatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Kurum Kodu    :    162882
Kurum Adı    :    Mİthatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Telefon    :    0 216 334 56 11 Belgegeçer0 216 391 20 21
WEB Adresi    :    http://mithatpasakml.meb.k12.tr
Adres    :    Aziz Mahmut Hüdai Mh. Doğancılar Cad. No47 Üsküdar/İSTANBUL
VİZYON
Geleceği bugünden yaşayarak eğitim öğretimde örnek ve önder olmaktır.
MİSYON
İlköğretim mezunu olup, meslek eğitimi almayı tercih eden kişilere; çağdaş, özgür, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, günümüzün teknolojisinde üretken olabilecek, Atatürk’çü, yeniyi denemekten korkmayan, yaratıcı, girişimci ruha sahip, organizasyon yeteneği olan, ülke kalkınmasında kendi emeğinin önemini fark edebilen, sorumluluk sahibi mesleki alanda rekabet gücüne sahip emsallerine örnek teşkil edebilecek bireyler yetiştirmektir.
BAŞARILAR
Mezun öğrencilerimizi %72´si Üniversitelerin Lisans ve Önlisans bölümlerine yerleşmiştir. Ayrıca Sosyal, Kültürel ve Sportif yarışmalarda ilçe ve il çapında bir çok derece kazanılmıştır.

 

 Tarihçemiz 
Osmanlı imparatorluğu zamanında kız çocuklarına sanat öğretmeyi amaçlayan Tuna Valisi Mithatpaşa bu konuda çalışmalarına Rumeli’de başlamış ordunun giyecek ihtiyacını karşılamak için Rurçuk’ta bir sanayi mektebi açmıştır. Daha sonra Maarif Nezareti kız öğrencilere kültür vermek ve meslek öğretmen amacıyla 1878 yılında Üsküdar Kız Sanayi Mektebi adıyla üç sınıflı bir okul açılmıştır. 
Okulun öğretim süresi 1922’de dört yıla,1928’de ise 5 yıla çıkarılmıştır. 
1878 yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından, Türk kadınını giyim konusunda başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmak, bir yandan okurken diğer yandan da çalışarak para kazanmalarına imkân sağlamak amacıyla üç sınıflı “Üsküdar Kız Mektebi” açılmıştır. 
1881 yılında, Suphi Paşa tarafından Üsküdar Kız Mektebi, bugünkü Üsküdar Mithatpaşa Anadolu Kız Meslek ve Meslek Lisesinin temeli olan “Üsküdar Kız Sanayi Mektebi” haline getirilmiştir. Sanat Enstitülerinin kurucusu Mithat Paşa´nın anısını yaşatmak amacıyla 03.05.1943 yılında Mithatpaşa Kız Enstitüsü olarak adlandırılmıştır. 
1959 -1960 yılı başında Kız Enstitüleri programlarında değişiklik yapılmış, öğretim iki devreye ayrılmıştır. İkinci devre devlet ortaokulu haline getirilerek Kız Sanat Ortaokulu adı verilmiş, ortaokul programına ek olarak atölye dersleri konulmuştur. 
İkinci devre olan enstitülere 1963 -1964 yılı başında bazı teorik dersler eklenerek, öğrenim süresi üç yıla çıkarılmıştır. 
Temel eğitimi tamamlayan bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde genel kültür vermeye yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlayan XII Milli Eğitim şurası teknik öğretime ağırlık vererek Kız Enstitülerinde büyük bir aşama yapılmıştır. 
1974-1975 öğretim yılına kadar kız enstitüsü adı ile anılan bu kurumlar, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri ve doğrultusunda Kız Meslek lisesi olarak adlandırılmıştır. Okul bu amaçla deneme ve uygulama okulu seçilmiştir. 1978 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 
1993-1994 Eğitim Öğretim yılında Anadolu Kız Meslek Lisesi bölümü açılarak grafik ve moda tasarımı bölümleriyle hizmete girmiştir. 
1996-1997Eğitim öğretim yılında Ağırlama Gıda Teknolojisi bölümü açılmıştır. 
1998-1999 Eğitim Öğretim yılında Moda tasarım, Grafik, Hazır giyim, Çocuk gelişimi, Ağırlama gıda teknolojisi, nakış bölümleri mevcuttur. 
1991-1992 öğretim yılında orta öğretimdeki okullaşma oranını artırmak, orta öğretim kurumlarını ülke genelinde yaygınlaştırarak geliştirmek, küçük yerleşim birimlerinde ilköğretimi tamamlayan öğrencilere, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orta öğrenimden yararlanma imkânı sunmak amacıyla, 2005 yılında yıkılarak yeniden yapılmıştır. Bu arada ana bina ko-numundaki okul binası tadilat görerek kullanılacak durumda olmadığı için atıl bir şekilde 1999 yılından buyana kullanılamamaktadır. 
2010-2011 yılında harap bina yıkılarak yerine aynı biçimde altı katlı bir bina yapılamaya başlanmıştır. 
2012-2013 Eğitim öğretim yılında okulumuzda 18 derslik mevcuttur.