YENİ VALİDE MEKTEBİ (TUNUSBAĞI SIBYAN MEKTEBİ)Mektep, Tunusbağı otobüs durağının civarında ve Tunusbağı Caddesi ile Ethem Paşa Sokağı'nın birleştiği yerde ve 1092 (1681) tarihli Tunusbağı Çeşmesi'nin yan tarafında idi.


YENİ VALİDE MEKTEBİ (TUNUSBAĞI SIBYAN MEKTEBİ)

Mektep, Tunusbağı otobüs durağının civarında ve Tunusbağı Caddesi ile Ethem Paşa Sokağı'nın birleştiği yerde ve 1092 (1681) tarihli Tunusbağı Çeşmesi'nin yan tarafında idi.

Tam karşısında, sonradan Maarif Müdürlüğü olmuş üç katlı, ahşap, Tunusbağı Mahalle Mektebi bulunuyordu. Gülnuş Emetullah Valide Sultan tarafından yaptırılan mektep, Yeni Valide Camii Külliyesi'nin 1120-1122 (1708-10) tarihindeki yapımı sırasında inşa edilmiş olmalıdır. 1

932 tarihinde harap olduğu gerekçesiyle yıktırılan mektebin yeri hâlâ arsa halindedir.