YAKUP AĞA MEKTEBİ (SARAY AĞASI YAKUP AĞA MEKTEBİ)Kapıağası Mektebi ismiyle de bilinir.


YAKUP AĞA MEKTEBİ (SARAY AĞASI YAKUP AĞA MEKTEBİ)

Kapıağası Mektebi ismiyle de bilinir.

Bu muhteşem mektep, Toptaşı semtinde, Kapı ağası adıyla anılan mahaldedir. Mektebin dört tarafı yoldur. Toptaşı Caddesi, Hasan Bey ve Harmanlık sokakları ile çevrilmiştir. Sol tarafında ve yol aşırı yerde 1540 tarihinde Takkeci Mehmet Ağa tarafından yaptırılan Arakiyeci Mescidi vardı. Mektep, bu mabetten 138 sene sonra inşa edilmiştir. Tam karşısında ise Harmanlık Namazgâhı ve kuyusu bulunuyordu.

İstanbul Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, Toptaşı Bulvarını yaptırırken yolun seviyesini düşürdüğünden mektep, bu yola nazaran yüksekte kalmıştır.