ÜSKÜDAR KIZ RÜŞDİYE MEKTEBİ1294 (1877) tarihinde kurulmuştur.


ÜSKÜDAR KIZ RÜŞDİYE MEKTEBİ

1294 (1877) tarihinde kurulmuştur.

Bu tarihteki devlet salnamesine göre, okulun 39 öğrencisi ve dört öğretmeni vardı. 1319 (1901- 2) yılında öğrenci sayısı 112'ye yükselmişti.