ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ KOLEJİKolej, Selâmsız semti ile Bağlarbaşı arasında, Vakıf Sokağı'nın nihayetinde, eski tramvay deposu ile meşhur Beyleroğlu Tiyatrosu'nun arkasındadır.


ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ KOLEJİ

Kolej, Selâmsız semti ile Bağlarbaşı arasında, Vakıf Sokağı'nın nihayetinde, eski tramvay deposu ile meşhur Beyleroğlu Tiyatrosu'nun arkasındadır. Hemen yan tarafında ünlü Marko'nun bahçesi vardı. Okulun arka kapısı da Ekmekçibaşı Sokağı'na açılıyordu. Okul Boston Amerikan Kadınlar Cemiyeti tarafından 1871 tarihinde, High School adı altında açılmıştır. İlk zamanlar orta dereceli bir okul iken 1890 yılında dört sınıf ilâvesiyle lise derecesine getirilmiş ve Konstantinopl Kızlar Koleji adını almıştır. 1905 tarihinde okul binalarından birinin yanması üzerine 1914'de Arnavutköyü'ne taşınmıştır.

Okul bugün de muhtelif binalarda faaliyet halindedir. Laura Farnham ve Leila Persons adlı iki Amerikalı genç kız, 1870 yılında, Amerikan Bord denilen eğitim servisini Türkiye'de kız öğrencilerin devam edebileceği bir okul açma konusunda ikna ettiler. Miss Farnham 1866'larda Türkiye'de görevliydi. Amerikan Bord, 1812'de kurulmuş ve daha sonra bütün dünyada yaygın bir hale gelen ilk özel Amerikan yurt dışı eğitim örgütü idi. Türkiye'deki kuruluşu 1820 tarihlerindedir. Daha ziyade ermeni vatandaşların kız öğrencilerini eğitmek amacıyla açılan okulda 1975-76 öğretim yılı içinde 517 Türk, 2 Ermeni, 2 Rum, 1 Amerikalı, 1 Süryani ve 35 Musevi öğrenci bulunuyordu. Okulun değişmez kuralı olarak müdürü Amerikalı, yardımcısı da her zaman Türk'tür. Müdür yardımcılığı 1925 yılından sonra kurulmuştur. Bu tarihten 1976 yılına kadar gelen üç müdür yardımcısı Bülent Yener, Semiha Malatyalıoğlu ve Esin Hoyi Hanımlar idi.

Semiha Hanım bu okulun mezunlarındandır. Halide Edip Adıvar'ın babası Edib Bey, kızını bu okula gönderebilmek için İcadiye Tepesi civarındaki bir eve taşınmıştı. Evin karşısında da meşhur Aziziye Tiyatrosu bulunuyordu. Mor Salkımlı Ev adlı hatıra kitabında, evin yardımcılarından Ahmet Ağa'nın pazar günleri onu tiyatroya götürdüğünü ve Kel Hasan ile Peruz Hanım'ı burada seyrettiğini yazmaktadır. 1900 senesinde mezun olan Halide Edib'in son sınıfında ancak 8 öğrenci bulunuyordu.