RUM MEHMET PAŞA MEKTEBİMektebin 876 (1471-72) tarihinde cami külliyesi ile beraber yapıldığı sanılmaktadır.


RUM MEHMET PAŞA MEKTEBİ

Mektebin 876 (1471-72) tarihinde cami külliyesi ile beraber yapıldığı sanılmaktadır. Fevkânî olan bu yapı, eski adı Medrese Sokağı olan bugünkü Eşref Saat Sokağı'na açılan cami avlu kapısının üzerinde bulunuyordu.

Sağ tarafında Rum Mehmet Paşa Medresesi vardı. Bugün yerinde, ahşap üzerine sıvalı bir meşruta binası bulunmaktadır. Üsküdar'da yaptırılan ilk okul budur.