RODOSÎ AHMET AĞA MEKTEBİOkul, Karacaahmet Camii ismiyle de bilinen Fethi Ahmet Paşa Camii'nin civarında idi.


RODOSÎ AHMET AĞA MEKTEBİ

Okul, Karacaahmet Camii ismiyle de bilinen Fethi Ahmet Paşa Camii'nin civarında idi.

Bu cami bahsine bakınız. Mektep, cami ile beraber takriben 1790-95 yıllarında Fethi Ahmet Paşa'nın babası, Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Üsküdar'ın eski resimlerinde, camiin kuzey tarafında ve bugün musalla taşının bulunduğu yerde, altı kârgir üstü ahşap bir bina görülmektedir. Mektebin bu yapı olması muhtemeldir. 1940 tarihlerinde yıkılmıştır.