NAKKAŞTEPE İLKOKULUOkul, Gümüş Yol ile Baba Nakkaş Sokağı'nın birleştiği yerdedir. 1


NAKKAŞTEPE İLKOKULU

Okul, Gümüş Yol ile Baba Nakkaş Sokağı'nın birleştiği yerdedir. 1934 tarihli İstanbul Şehri Rehberi, 26. paftada ve Pervitij'in, Üsküdar Sigorta Haritası'nda yeni belirtilmiştir.

Okulun civarında, aynı tarihte yaptırılan, Mahbub Ağa Çeşmesi, bugün Koç Vakfı'na geçmiş olan Emine Sultan Sarayı ve biraz ileride, Şehzade Abdülmecit ve Ömer Hilmi Efendi Köşkleri bulunmaktadır. Hemen arkasında ise, Nakkaştepe Atlı Polis Karakolu vardı. Ahmet Rasim Bey, Şirket-i Hayriye Boğaziçi'nde adlı eserinde: "Kuzguncuk veya Frenk Tepesi namıyla maruf olan Münir Paşa Tepesi'nde Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin ve ahali-i mahalliyenin himmetiyle kârgir bir mektep vücude getirilmektedir" demektedir.

Okul 1914 tarihinde yaptırılmıştır. Aynı cemiyet, yine aynı tarihlerde Üsküdar'da Ayazma Mektebi'ni yaptırmıştır. Okul binasının kapısına beş basamakla çıkılır. Önünde üç sütunun taşıdığı bir revak vardır ki, üzerine iki oda oturtulmuştur. İki katlı yapının kitâbesi yoktur. Boğaziçi Köprüsü'nün yapımı sırasında, Beylerbeyi sırtlarındaki, mahallenin istimlâk edilmesi ile okul öğrencisiz kalmış ve kapatılmıştır. 1991 tarihinde 4 milyar lira sarf edilerek, çalışma konutu ve yabancı misaŞrleri ağırlamak üzere adeta yeniden yaptırıldı. Ahşap olan içi, betona çevrildi. İçi kıymetli eşyalarla döşendi

. Fakat hiç gelen olmadığından eşyaların büyük bölümü, öğretmen evlerine gönderildi. Okul arazisinin 700 metre karesi Milli Eğitim Bakanlığı'na, 900 metre karesi de belediyeye aittir. Belediye'ye ait olanın karakol arsası olduğu sanılmaktadır.