DEFTERDAR MEKTEBİ (MEHMET TAHİR EFENDİ MEKTEBİ)Okul, Harem İskelesi civarında, Selimiye İskele Caddesi ile Kavak Bayırı Sokağı'nın birleştiği köşede, Mehmet Tahir Efendi Camii'nin doğu tarafında idi.


DEFTERDAR MEKTEBİ (MEHMET TAHİR EFENDİ MEKTEBİ)

Okul, Harem İskelesi civarında, Selimiye İskele Caddesi ile Kavak Bayırı Sokağı'nın birleştiği köşede, Mehmet Tahir Efendi Camii'nin doğu tarafında idi.

Bu fevkânî yapının altında Mehmet Tahir Efendi'nin bir çeşmesi vardı. Camii ve çeşmeleri bahsine bakınız. Mehmet Tahir Efendi, cami ve çeşmelerini 1242 (1826-27) tarihinde yaptırdığına göre, klâsik sıbyan mektebini de bu sıralarda yaptırmış olmalıdır. 1925 tarihlerinde harap olan okul,

1953 senesinde yıkılmış ve yalnız altındaki çeşme kalmıştır. Mektebe, Selimiye İskele Caddesi'ne açılan dar, çıkmaz bir aralıktan giriliyordu.