Ayşe Seniyeperver Valide Sultan,(d. 1761 – ö. 11 Aralık 1828). Osmanlı padişahı Sultan IV. Mustafa'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan I. Abdülhamit'in 4. eşiydi.


Ayşe Seniyeperver Valide Sultan,

Ayşe Seniyeperver Valide Sultan, (d. 1761 – ö. 11 Aralık 1828). Osmanlı padişahı Sultan IV. Mustafa'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan I. Abdülhamit'in 4. eşiydi. Bulgar asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Sonya idi.

Oğlu IV. Mustafa'nın kısa saltanatı sırasında 29 Mayıs 1807–17 Kasım 1808 tarihleri arasında Valide Sultan oldu. Oğlunun öldürülmesinden sonra 20 sene daha yaşadı ve 11 Aralık 1828 tarihinde öldü. Eyüp Sultan Camii Şadırvan avlusundaki hazireye defnedilmiştir.