ARASTA ÇARŞISI (BAT PAZARI)Üsküdar Vapur iskelesi civarında, DemokrasiMeydanı denilen yerde ve Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Balaban Caddesi arasında olup Rum Mehmet Paşa vakfından idi.


ARASTA ÇARŞISI (BAT PAZARI)

ARASTA ÇARŞISI
(BAT PAZARI)
Üsküdar Vapur iskelesi civarında, Demokrasi Meydanı denilen yerde ve Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Balaban Caddesi arasında olup Rum Mehmet Paşa vakfından idi.Paşa 875 (1470)’te vefat ettiğine gore, bu tarihten evvel, cami ve imaretine gelir getirmesi icin yaptırılmıştır.
Carşının, her iki caddeye acılan kapıları vardı.Hakimiyet-i Milliye Caddesi’ne acılan kapısına Arasta Kapısı, Yeni Cami taraf›ndaki kapı-sına da Balaban veya imaret Kapısı deniliyordu.Her iki kapı da muntazam kesme taştan yapılmış olup kemerli idi.

Kapıların üstünde birer kirpi sacak bulunuyordu.Mir’at-i istanbul yazarina gore çarşının 50 kadar dukkanı vardı. Dukkanlarnn uzeri beşlik bir tonoz ile örtülmüştü. Son zamanlarda harap durumda olan bu dükkanlar, eski eşya satan mobilyacıların tasarrufunda idi. Kapal çarşı gibi uzerini örten tonozun bir bölümü yıkılmış bulunuyordu.


Çarşı 1956 tarihinde ve Adnan Menderes’in başbakanlığı  döneminde yıktırıldı.Oysa bir bölümü korunabilirdi.
Kaynaklar: (Gezi Notu) (E. Hakk› Ayverdi, Fatih Devri,
4/554) (Mir’at-i ‹stanbul, 1314, s. 98) (Pervitij Sigorta Haritası

 

yüzyıllar boyunca üsküdar......