Kefçe Dede Mektebi SokakGündoğumu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi’ni birbirine bağlayan bir ara sokaktır.


Kefçe Dede Mektebi Sokak

Kefçe Dede Mektebi Sokak

Gündoğumu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi’ni birbirine bağlayan bir ara sokaktır. Burada bulunan; hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen Kefçe Dede adını taşıyan mektep bu sokağa isim babası olmuştur. 5 Ağustos 1879 tarihli bir arşiv belgesinde bu sokaktan “Kefçedere Mahallesi Mekteb Sokağı” olarak söz edilmektedir. Bu sokakta bulunan en önemli tarihî yapı Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından 1721 yılında külliyeden ayrı olarak yaptırılan Ahmediye Mektebi idi. Mektep, eski adı Ahmediye Caddesi olan şimdiki Gündoğumu Caddesi ile Kefçe Dede Mektebi Sokağı’nın birleştiği yerde ve sokağın sol köşesinde idi. Mektebin karşısında da Ahmediye Camii muvakkithanesi bulunmakta idi. Günümüze kadar gelemeyen mektep, 1865 tarihlerinde yanmış ve 1872 senesinde, Osman Efendi adında bir hayırsever tarafından da yeniden yaptırılmıştı. Kapısı üzerindeki, Şair Senih Süleyman Efendi’nin hazırladığı tamir kitâbesi, Mehmed Raif Bey’in 1896’da yayınlanan Mir’at-i İstanbul adlı eserde de yer almaktadır. Bu da mektebin yakın zamana kadar var olduğunu göstermektedir.