Bestekâr Suphi Ezgi SokakSümbülzâde Sokak ile Tahririye Sokağı birbirlerine bağlamakta ve Ezgü Sokak ile kesişmektedir.


Bestekâr Suphi Ezgi Sokak

Bestekâr Suphi Ezgi Sokak

Sümbülzâde Sokak ile Tahririye Sokağı birbirlerine bağlamakta ve Ezgü Sokak ile kesişmektedir. Bu sokak adını meşhur bestekârlarımızdan Doktor Suphi Zühdü Ezgi Bey’den almaktadır. Suphi Zühdü Bey, 1869’da Üsküdar’da doğmuş okul yıllarında sesinin güzelliği ile dikkatleri çekmiştir. Babası iyi keman ve kânun da çaldığından evlerinde haftada bir gün musikî toplantıları yapılırdı. Böylece Türk Musikîsi’ni yakından tanıma fırsatını bulan Ezgi, on bir yaşında iken Keman ve usûl dersleri almağa başlamıştı. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra Tıp Fakültesine giren Ezgi, ilerleyen yıllarda ney, nazariyat, nadide eserler öğrenmişti. Devrin büyük saz ve söz üstadlarından pek çok saz ve söz eserleri meşk etmişti. Bu sırada 1892’de tabip yüzbaşı olarak tıbbiyeden mezun oldu. Bingazi şehrine tabur tabibi olarak tayin edildi. Yirmi bir yıl burada görev yaptı ve Traplusgarp Savaşı’nda bulundu. Bingazi elimizden çıktıktan sonra da İstanbul’a döndü ve Albaylığa terfi etti. Beykoz Serviburnu Hastahanesi’nde baştabipliğe atanarak uzun yıllar burada çalıştı. Müzik çalışmalarını da aksatmayan Ezgi Bey, Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra Anadolu’ya geçti ve Ankara’ya giderek “Merkez Hastahanesi” baştabibi oldu. 1923’te İzmir “Hilâl-i Ahmer”(Kızılay) doktorluğuna tayin oldu ve buradan emekliye ayrıldı. Klâsik eserlerimizi Medenî Aziz Efendi ile Zekâi Dede gibi iki güvenilir kaynaktan öğrenen Suphi Ezgi, çeşitli kaynaklardan toplanmış olan pek çok saz ve söz eserinde restorasyon çalışmalarına başladı. Daha sonra yeniden İstanbul’adönerek kendisini tamamen musikî çalışmalarına verdi. Ney, tanbur, keman ve sinekemanı çalan Dr. Suphi Ezgi, özellikle klâsik tanburun son ustalarındandı. Uzun yıllarını vererek elde ettiği bilgileri “Amelî ve Nazarî Türk Musikîsi” adlı beş ciltlik bir kitapta toplamıştır. 1962’de hayatını kaybeden Ezgi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.