Kaptanpaşa Camii SokağıSokağa adını veren Kaptanpaşa Camii, Kaptan Paşa Sokağı ile Aziz Mahmud Efendi Sokağı arasında ve set üzerindedir.


Kaptanpaşa Camii Sokağı

Kaptanpaşa Camii Sokağı

Sokağa adını veren Kaptanpaşa Camii, Kaptan Paşa Sokağı ile Aziz Mahmud Efendi Sokağı arasında ve set üzerindedir. Üsküdar ve Boğaziçi’ne bakan hakim bir durumu vardır. Her iki sokağa açılan avlu kapıları bulunmaktadır. Aziz Mahmud Efendi Sokağı’na açılan kapısının sol tarafında Şehzâde Seyfeddin adına yaptı rılmış 1728- 29 tarihli klâsik bir çeşme vardır. İki tarafı, taş bir merdivenden üst avluya çıkılmaktadır. Tam karşıda, Kaptan Paşa Sokağı’na açılan kesme taş avlu kapısıbulunmaktadır. Bu iki kapıda kitâbe yoktur. Sağ tarafta, tek katlı ahşap meşruta binası ve onun yanında abdest muslukları mahalli yer almıştır. Sol tarafta ise, Kaptan Paşa Camii vardır. Mabedin önünde, bugün ahşap olan  son cemaat yeri bulunmaktadır. Mermer minberi zarif ve güzeldir. Yan korkulukları şebekelidir. Vaiz kürsüsü ahşap, mihrabı ise alçı istalaktitlidir. Camiin içi, çiniler ve kalem işleri ile bezenmiştir. Çiniler, Edirnekapı civarındaki Tekfur Sarayı’nda yapılmıştır. Yanmadan  evvel tamamen çini kaplı olduğu anlaşılan mabedin, bugün yalnız alt pencerelerinin üst hizasına kadar çini döşelidir. Bunlar, 18. yüzyıl çinilerinin en güzel örnekleridir. Fakat pek çoğu kaybolmuştur.