Şair Nedim SokağıGünaydın ve Sunar Sokağı kesen kısa bir sokaktır. Adını divan şâiri Nedim’den almaktadır. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Mehmed Efendi’nin oğludur. İyi bir medrese öğrenimi görmüş, müderris olmuştur.


Şair Nedim Sokağı

Şair Nedim Sokağı

Günaydın ve Sunar Sokağı kesen kısa bir sokaktır. Adını divan şâiri Nedim’den almaktadır. İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Mehmed Efendi’nin oğludur. İyi bir medrese öğrenimi görmüş, müderris olmuştur. Damat İbrahim Paşa sadrazam olunca kadılık, aynı paşanın özel kütüphanesinde memurluk ve mahkeme naipliği yapmıştır. 1720-1730 yılları arasında, Müneccimbaşı Ahmed Efendi’nin (Ölüm: 1702) Sahaifü’l-Ahbar (Haberlerle Dolu Sahifeler) adlı Arapça tarihini Türkçe‘ye çevirmiş (Bu eser 1769-70 yılında 3 cilt halinde basıldı. Yeni haskısı Tercüman 100 Temel Eser dizisinde yapıldı.) Antepli Aynî’nin Arapça tarihini tercüme komisyonunda çalışmıştır. Patrona Halil İsyanı’nda ölen şâirin kabri Çiçekçi’ye yakın olan mezarlıktadır. Nedim, hem Lâle Devri’nin hem de bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Lâle Devri’nin zevk, safa ve eğlence âlemlerini İstanbul Türkçesi ile yazdığı gazel, kaside ve şarkıları ile anlatmıştır. Dinî muhtevalı şiiri yoktur. Divan şiirine bâzı yenilikler getirmiştir. Sebk-i hindi (hint üslûbu) özellikleri görülen şiirleri de vardır.