Evliya Çelebi SokakOğuzhan Sokağı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’ne bağlayan sokak, Cengizhan Sokağı ile de kesişmektedir. Sokak adını dünyaca ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’den almıştır.


Evliya Çelebi Sokak

Evliya Çelebi Sokak

Oğuzhan Sokağı, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi’ne bağlayan sokak, Cengizhan Sokağı ile de kesişmektedir. Sokak adını dünyaca ünlü seyyahımız Evliya Çelebi’den almıştır. 1611’de İstanbul’un Unkapanı semtinde doğan Evliya’nın babası Derviş Mehmed Zılli, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e kadarki pâdişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere katılmıştır. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup, fetihten sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Çok iyi bir öğrenim gören Evliya Çelebi, önce mahalle mektebine, daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi’ne girdi. Burada yedi yıl okuduktan sonra saray okulu Enderun’a devam etti. Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur’an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur’an’ı ezberleyerek hafız oldu. Evliya Çelebi, eğitimini bitirdikten sonra sarayda görev aldı ve yaptığı işlerle pâdişah ve devlet ileri gelenlerinin beğenisini kazandı. Evliya Çelebi daha küçük yaşlarından itibaren içinde seyahat etme arzusu vardı. Yeni yerler görüp, yeni insanlar tanımak istiyordu. Kendisinin de seyahatnamesinde de anlattığına göre bir rüya üzerine meşhur seyahatlerine başladı. İlk gezisini, İstanbul ve çevresine yapan Çelebi, tam elli yıl boyunca durmadan gezdi. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen hemen bütün yerler vardı. Evliya Çelebi, bu gezileri sırasında çok dikkate şayan yerler, insanlar ve hadiseler gördü. 1683 yılından sonra vefat eden Evliya Çelebi’nin bugün bile ehemmiyetini koruyan on ciltlik Seyahatnamesi onun gezilerinin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere göstermektedir.