Fatih Sultan Mehmet SokakSokak adını çağ açıp kapatan büyük Osmanlı padişâhı II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed’den almaktadır.


Fatih Sultan Mehmet Sokak

Fatih Sultan Mehmet Sokak

Sokak adını çağ açıp kapatan büyük Osmanlı padişâhı II. Mehmed veya Fatih Sultan Mehmed’den almaktadır. Fatih Sultan Mehmed, 30 Mart 1432 ve 3 Mayıs 1481 tarihleri arasında yaşadı. Yedinci Osmanlı pâdişahıdır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul’u fethetmesinden sonra Ebû’l-Feth (Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa’da Büyük Türk (Grand Turco) olarak da zikredilmiştir. İstanbul’un fethi, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı olmuştur. Bundan dolayı Fatih, “çağ açan hükümdar” olarak da tanınır. İstanbul’un fethinden sonra Kayser-i Rum Roma İmparatoru unvanını da kullanmaya başlamıştır. İstanbul’un fethiyle 1000 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son bulmuştur. Fatih, çıkardığı yasalarla devleti önemli ölçüde yeniden biçimlendirmiştir.