Çınarlı Cami SokakSokağa adını veren Çınarlı Cami; Çengelköy’de Çınarlı Cami Sokağının arkasındadır. Önünde İstanbul’un en yaşlı ve en büyük çınarlarından birisi bulunduğu için mabet bu isimle adlandırılmıştır.


Çınarlı Cami Sokak

Çınarlı Cami Sokak

Sokağa adını veren Çınarlı Cami; Çengelköy’de Çınarlı Cami Sokağının arkasındadır. Önünde İstanbul’un en yaşlı ve en büyük çınarlarından birisi bulunduğu için mabet bu isimle adlandırılmıştır. Sokağa adını veren Abdullah (Hamdullah ) Paşa da Çınarlı Camii, Boğaz içinde, Çengelköyünde, iskelenin Beylerbeyi cihetinde ve hemen yanıbaşında İstanbul’un en ulu, en azametli çınar ağaçlarından birinin altındadır. Halk ağzında o ağaca nisbetle anıla gelmiştir. Hadikatül Cevami adlı eser, “Çengel Karyesi Mescidi” maddesi içinde şu satırlar ile bahsediyoruz “Mezkur Çengel Karyesi İskelesinde Kaptanıderya Abdullah Paşa dahi 1932 senesinde ( 1818-1819 ) cemi-i levazımatı mükemmel olarak bir cami-i şerif binasına muvaffak olmuştur. Müşarun iley kariye mezbure ahalisinden bir kimsenin oğlu olup 1938 saferinde ( 1822 ) Sadr-ı azam olmuş aynı yıl içinde azledilip İzmit’te vefat etmiştir, ismi Hamdullah olup, Abdullah denmekle şöhret bulmuşdur.” Son cemaat yeri müezzin maksuresi olmayan adeta genişçe bir oda halinde küçük bir camidir, Müstakil planlı olup, dört kâgir duvar üzerine çekilmiş kiremit örtülü ahşap bir çatıdan ibarettir. Bodur ahşap minaresi çatının bir köşesine kondurulmuş olup 1964 Temmuz’unda filiz yeşiline boyanmış bulunuyordu. Ulu çınarın ulu dallarının altı bir meydancık olup, mescidin bu meydancığa açılan kapusundan hemen ibadet sahnına girilir. En geride ahşap bir set üstü müezzin maksuresi hizmetini görür. Camiin meydana bakan cephesinin bir köşesinde klâsik uslup da kitabesiz bir akar çeşme ile cami kapusu arasına da beş adet abdest musluğu konmuştur. Kapudan girilince hemen soldan iki küçük ahşap merdivenle minareye çıkılır ki bu merdivenlerden ikincisi şakuli denilecek kadar gayet dik konmuş çubuk basamaklı bir merdivendir. Bu camicik ilk olarak 1835 tarihinde restore edilmiş, 1963 yılında başta İnebolulu Hacı Mustafa Telli olmak üzere halkın da yardımı ile tamir görmüş olup kapusunu da bir marangoz para almadan yapmıştır. Ba’dehu 1970’de Camiye İmam olarak tayin edilen Kemahlı Nurettin Menekşe zamanında Caminin çevresindeki işgal olunan yerler yedi senelik bir çabadan sonra temizlenip Cami 73 (m2) metre kareden, 170(m2) metre kareye İmamın öncülüğünde hayırsever cemaatın desteği ile genişletilmiş olup, minaresi saç, şerefesi de çinko ile kaplanmıştır. Çınarlı camii köyiçinden görünmez. Küçük yapısı ve bodur minaresiyle bir sıra dükkanın ardında kalmıştır. Meydancığa dolayısıyla camiye iki aralık sokaktan gidilir ki, isimleri Çınarlı Camii sokağı ve Pazarkayığı sokağıdır.