Fatin Hoca SokakSokak adını Fatin Hoca olarak bilinen Mehmet Fatin Gokmen’den almaktadır.Fatin Hoca Sokağı

Sokak adını Fatin Hoca olarak bilinen Mehmet

Fatin Gokmen’den almaktadır. Mehmet Fatin

Gokmen, Kandilli Rasathanesi’nin kurucusu

ve ilk mudurudur. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularındandır.

TBMM 7. ve 8. donemlerde Konya

milletvekili olarak mecliste yer almıştır. 1877 yılında

babasının kadılık yaptığı Rumeli’de dunyaya geldi.

Babası, Anadolu ve Rumeli’de ceşitli yerlerde kadılık

gorevinde bulunmuş Abdulgaffar Efendi’dir. Ailesi,

Akseki’nin Godene Bala Koyu’ndendir. İstanbul’da

Sultan Selim Camii Muvakkithanesi’nde donemin

başmuneccimi, son muneccimbaşı Huseyin Hilmi

Efendi’nin yanında calışıp eski astronomi ve takvim

hazırlama usullerini oğrendi; bu sırada unlu bilim

tarihcilerinden Salih Zeki Bey’in dikkatini cekti;

onun teşvikiyle 1901 yılında yeni acılan Riyaziyyat

Medresesi’ne (Matematiksel Bilimler Fakultesi) girdi.

Oğrenciliği sırasında siyasetle de ilgilenen Fatin Bey,

İttihat ve Terakki Cemiyeti kurucuları arasında yer

aldı ve bir sure tutuklandı. Dostu Mehmet Akif’in cemiyete

katılmasına da vesile oldu. Fatin Bey’in yakın

dostu olan unlu şair, 1912’de yayımlanan Suleymaniye

Kursusunde adlı şiirini, kendisine ithaf etmiştir.

Fatin Gokmen, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ilgisini

tamamen bilime yoneltti.

1904 yılında mektepten birincilikle mezun olduktan

sonra ceşitli okullarda matamatik oğretmenliği yaptı,

bir sure de mezun olduğu medresede astronomi

ve olasılık hesabı dersleri verdi. 1909’da Darulfunun

Fen Medresesi (Fakultesi) Astronomi ve Hisab-ı İhtimali

(olasılık) Muderrisliği’ne getirildi. 1933’e kadarki

bu gorevi esnasında yuzlerce oğrenci yetiştirdi;

bu zaman zarfında bir devre de Fen Fakultesi dekanlığı

yaptı. Bu kurumdaki calışmalarıyla Turkiye’de

modern astronomi tedrisatının temelini attı.

İstanbul Universitesi’nde dersler veren Fatin Bey,

1933 yılında universiteden ayrıldı. 1943 yılında gozlemevindeki

gorevinden emekliye ayrıldıktan sonra

politikaya atılan Fatih Gokmen, 1950 yılına kadar

iki donem TBMM’de Konya milletvekili olarak gorev

yaptı. 1955 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Kandilli Kucuksu Mezarlığı’na defnedildi. 1973’te

anısına Tubitak Hizmet Odulu verilmiştir. Beykoz’da

bir ilkoğretim okuluna (Beykoz Fatinhoca İlkoğretimokulu);

Daruşşafaka’nın Maslak tesislerinde 2010

yılında kurulan planateryuma adı verilmiştir.