EBU'D-DÜRDA TÜRBESİKaracaahmet Türbesi'nin sol tarafında ve altı direkli Nişancı Hamza Paşa açık türbesinin önündedir. Kendisi sahabeden olup buradaki türbesi makamıdır.


EBU'D-DÜRDA TÜRBESİ (EBU'D-DERDA TÜRBESİ)

Karacaahmet Türbesi'nin sol tarafında ve altı direkli Nişancı Hamza Paşa açık türbesinin önündedir. Kendisi sahabeden olup buradaki türbesi makamıdır.

Kabri, Eyüp'te Zal Paşa Caddesi'nde ve Zal Paşa Camii ile Cezerî Kasım Paşa Camii arasında ve yol kenarındadır. İ. Hakkı Bey, Merâkıd-ı Mutebere-i Üsküdar adlı eserinde şöyle der:

"Bezm-i Âlem Valide Hazretleri (öl. 1853) tarafı ndan hurmeten ve lütfen bu makamı ihya buyurdukları anlaşılmaktadır. Kabri etrafına mükemmel bir de şebeke ve kandil konması ve yakılması için Karacaahmet Hazretleri türbedarına zeytin yağı verilerek bu hizmet görülmekte iken senede Zilhicce arifesinde Validei Atik Vakfından kurbanlar ve kandil yakılması için zeytin yağları verilerek Karacaahmet Hazretleri türbedarı yakın zamana kadar bu vazifeyi ifa eyledikleri..."

Türbenin şebeke demirleri ve kandillikleri yok olduğu gibi, yakın tarihe kadar etrafında mevcut olan sadaka taşlarından da sadece iki tanesi kalmıştır. Civarı tam bir perişanlık içindedir.