HALLAÇ BABA veya GANİ EFENDİ TÜRBESİTürbe, Toptaşı Caddesi'ne açılan, Kızlar Ağası Çıkmazı üzerinde ve Hallaç Baba Sa'diyye Tekkesi'nin avlu kapısı yanında idi.


HALLAÇ BABA veya GANİ EFENDİ TÜRBESİ

Türbe, Toptaşı Caddesi'ne açılan, Kızlar Ağası Çıkmazı üzerinde ve Hallaç Baba Sa'diyye Tekkesi'nin avlu kapısı yanında idi.

Bugün, türbe, tekke ve çıkmaz sokak mevcut değildir. 1972 tarihinde, yeni açılan Toptaşı Bulvarı sebebi ile yıktırıldı. (Bu tekke bahsine bkz.) Türbede, Hallaç Gani Efendi'nin; 1901 tarihinde vefat eden, bu tekkenin şeyhlerinden Ali Efendi'nin; Vefat tarihi bilinmeyen, Mehmet Emin Efendi'nin; Mayıs 1326 (1908) tarihinde vefat eden Ahmet Ferit Efendi'nin; Vefat tarihi bilinmeyen, İbrahim Zihni Efendi'nin ve kim olduğu bilinmeyen bir kimsenin sandukaları vardı.

Harap ve çatısı çökmüş olan bu türbede ayrıca, iki fener, bir 99'luk tesbih ve bir kaç levha göze çarpıyordu.