ŞÜCA' BAĞI CAMİİMabet, Selâmsız semtinde, Bülbüldere Mezarlığı' nın üst tarafında, Kalpaklı Sokağı üzerinde, Şecaat Sokağı ile Kozanoğlu Sokağı arasında ve Şecaat Sokağı'nın sağ köşesindedir


ŞÜCA' BAĞI CAMİİ

Mabet, Selâmsız semtinde, Bülbüldere Mezarlığı' nın üst tarafında, Kalpaklı Sokağı üzerinde, Şecaat Sokağı ile Kozanoğlu Sokağı arasında ve Şecaat Sokağı'nın sağ köşesindedir.

Karşı sırtlara polis lojmanları yapılmıştır. Hadîkatü'l-Cevâmi yazarı, ünlü eserinde: "Şüca' Bağı Mescidi der kurb-i Acıbadem" başlığı altında "Bânisi Selâmi eş-şeyh Ali Efendi'dir. Ali Efendi 1104 (1692) tarihinde vefat etmiştir" demektedir.