NASUHİ MEHMET EFENDİ TÜRBESİTürbe, Doğancılar'da, Nasuhî Tekkesi Camii'nin sol tarafındadır.


NASUHİ MEHMET EFENDİ TÜRBESİ

Türbe, Doğancılar'da, Nasuhî Tekkesi Camii'nin sol tarafındadır. Şimdiki şeklini, 1280 (1863) tarihindeki onarım sırasında alan türbe, ilk yapıldığı zaman cami gibi, ahşap idi. Nasuhî Efendi 1130 (1718) tarihinde vefat ettiğine göre, bu sırada yapılmış olmalıdır.

Dikdörtgen biçimindeki türbe, yığma taştan, ahşap çatılı olarak inşa edilmiştir. Dört pencereden ışık alır. Evvelce mabedin sahnına açılan türbe kapısı, sonradan minarenin yanına alınmıştır