OSMAN BEY TÜRBESİTürbe, İskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii'nin avlusunda ve bu mabedin avluya açılan yan kapısının sol tarafındadır.


OSMAN BEY TÜRBESİ

Türbe, İskele Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camii'nin avlusunda ve bu mabedin avluya açılan yan kapısının sol tarafındadır. Etrafı demir parmaklıkla çevrilmiş olan bu açık türbede bir mermer lâhit vardır. Bu lâhdin cami kapısı tarafına bakan yan yüzünde bir hançer kabartması bulunmaktadır. Şehid edilen kimselerin kabrine kazındığı hakkında bir söylenti vardır.

Lâhdin baş şâhidesinin üzerinde bir örfî başlık ve onun altındaki, devrinde çok kullanılan ince dört köşe sütunda kelime-i tevhid ve "Okuyalım ruhu için Fatiha" yazısı vardır. Yuvarlak ayak taşında da şu beyit yer almıştır: Mir-i pâkize neseb Hazreti Osman Bey'in Mürg-i ruhu idecek bağ-ı cinâne tayran Eyleyüb sıdk ile ruhuna du'alar Hükmî Didi tarih cinân ola makam-ı Osman 984 Şair Hükmî Mehmet Çelebi'nin hazırladığı bu tarih beytinin altında 984 tarihi yazılı değildir.

Tarih mısraının son dört kelimesi ebced hesabına vurulduğunda bu rakkam bulunur. Bu milâdî takvimde 1576-77 senesine eşittir. Rüstem Paşa'nın oğlu, babasının 28 Şevval 968 (12 Temmuz 1561) tarihindeki vefatından 15- 16 yıl sonra ölmüştür. Osman Bey, Rüstem Paşa'nın Mihrimah Sultan ile evlenmeden evvel olan oğludur. Mihrimah Sultan evlendiği zaman 15 veya 17, Rüstem Paşa ise 39-40 yaşlarında idi.

Paşa'nın Mihrimah Sultan'dan olan ve Sultanzâde diye bilinen iki oğlu da yine bu camiin ve son cemaat yerinin sol tarafındaki Mimar Sinan yapısı ve halkın 'Kaya Sultan Türbesi' diye adlandırdığı türbede medfunlardır.